Racket&Ball (Категория B)

Когда

18.09.2021

Начало турнира

12:00

Где

Москва, Russia

Турнир добавлен автоматически с сайта rankedin.com
Турнир опубликован на сайте: 28 августа 2021 в 15:00